Sürdürebilirlik

Endeks’in “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk Politikası”, gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, Endeks’in paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki kriterleri dikkate alınarak, hem kurum bünyesinde, hem de kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Endeks’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı; şirket kültürü ve iş süreçleri ile tüm şirket politikaları kapsamında, entegre bir bütünlük taşımaktadır.

Endeks bu çerçevede; periyodik ve dönemsel çalışmalara ilişkin olarak, gerek faaliyet raporları ve gerekse, Şirketin enformatik yayınlarında kapsamlı ve ayrıntılı bilgilere yer verilir. Bu doğrultuda; başta şirket çalışanları ve menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarımızla, sözkonusu süreçler paylaşılır ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca Endeks’in internet web sitelerinde gerekli bilgilere ve ilgili linklere yer verilerek, kurum politikaları doğrultusunda oluşturulan ve sürdürülen faaliyetler, paydaşların bilgilerine sunulur.

Sürdürülebililik Politikası kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren Endeks; “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir.

Yukarı